این فروشگاه برای رفاه حال شما عزیزاتنی که درخواست خرید کالاهای ما را بصورت اقصاط را دارند شرایط ویژه ای درنظر گرفته است.

شما عزیزانی که درخواست خرید کالا به صورت اقساط را دارید میتوتنید با تلفن فروشگاه 77615440 تماس گرفته و شرایط را با فروشندگاه ما هماهنگ کرده و خرید خود را نهایی بفرمایید.

امیدواریم که بتوانیم با شرایط خوب شمارا خوشحال و راضی از این شرایط نگه داریم.

  • سقف تسهیلات اعطایی برای هر دستگاه :2000000 تومان

(درصورت خرید بیش از یک دستگاه سقف تسهیلات تا 2500000 تومان قابل افزایش است.)

  • پیش پرداخت و مبلغ اقساط را از طریق نرم افزار محاسبه گر فوق محاسبه نمایید.

روشهای بازپرداخت اقساط:

 بدون چک ضمانت (برای کارمندان)

1.گواهی کسر از حقوق(تعهد حسابداری از سازمان مربوط)

2.چکهای اقساط از ضامن

 فقط یک چک ضمانت(برای کارمندان)

1.چکهای اقساط:چک های حقوقی(کارمندی)

2.چک ضمانت: یک فقره چک از ضامن

ویژه ساکنین شهر تهران

1.چکهای اقساط

2.چک ضمانت: 1 فقره چک عادی از ضامن دارنده پروانه کسب معتبر

ویژه عموم

1.چکهای اقساط

2.چک ضمانت: دو فقره چک ضمانت از دو ضامن (دو شخص مجزا)

 

توضیحات مهم:

1.به ازای هر قسط یک فقره چک دریافت میشود. در صورتی که در تعداد چک مشکل داشته باشید میتوانید به ازای هر 2 قسط یا 3 قسط یک فقره چک ارائه کنید.

2.مبلغ هر چک از 500000 تومان نباید بیشتر باشد.

3.چکهای ماه اسفند حداکثر تا تاریخ 20 ام ماه باید نوشته شود. چک به تاریخ بعد از بیستم پذیرفته نمی شود.

4.ضامن یا ضامنین و شخص ارائه کننده چکها جهت اقساط اشخاص مجزا می باشند.

5.جهت استفاده از تسهیلات فوق، به هیچ موسسه و یا بانکی ارجاع داده نمی شوید.

6.نیازی به مراجعه حضوری ضامنین نمی باشد.

7.چک کارمندی یا حقوقی به چکی گفته می شود که مبلغ فیش حقوقی شخص، به همان حساب یا حساب دیگر متصل به همان حساب جاری چک واریز شود.

8.کلیه چک های ارائه شده می بایست شرایط زیر را داشته باشد، در غیر اینصورت شرکت تعهدی در قبال پذیرش آنها ندارد.  پرینت 3 ماهه از حساب را جهت بررسی به ایمیل pcsales.ir@gmail.com  و یا شماره تلگرام 09361390324 ارسال نمایید.

  • حداقل دو سال از افتتاح حساب گذشته باشد.
  • حساب بدون برگشتی باشد.
  • میانگین حساب حداقل به میزان مبلغ اقساط درخواستی باشد.
  • حسابها از بانکهای معتبر باشد(به غیر از پست بانک).
  • حساب جاری متصل به سیستم شتاب باشد.(حساب های سنتی مورد قبول نیست)

9.چک های ضامن یا ضامنین بدون تاریخ و بدون توضیح در وجه «حامل»  صادرگردد.

10.رسید چک های ضمانت به همراه فاکتور ارائه می شود.

11.پس از پایان اقساط، چکهای ضمانت ابطال شده و بنا به درخواست مشتری عودت داده می شود.

12.در صورت تمایل به استفاده از چکهای ضمانت در خریدهای بعدی (پس از پایان اقساط) درخواست عدم ابطال چک ها توسط مشتری به شرکت اعلام شود.

13.هر زمان که شما آمادگی تسویه حساب کامل را به صورت یکجا داشته باشید این امر امکان پذیر است و در این زمان کلیه  چک های شما برگشت داده می شود و سود آن به شما برگردانده می شود.

14.پس دریافت مدارک توسط شرکت، درصورتی که مشتری از خرید دستگاه منصرف شود، مبلغ 10 درصد قیمت دستگاه به عنوان خسارت دریافت میشود.

15. با توجه به تغییرات قیمت روزانه بازار تا زمان تحویل دستگاه به مشتری امکان تغییر قیمت دستگاه می باشد .

 

مدارک مورد نیاز خرید اقساطی

1.چکهای اقساط و چکهای ضمانت برطبق شرایط مذکور

2.کپی کارت ملی از تمامی صاحبان چکهای ارائه شده(چکهای وصول اقساط + چکهای ضامنین)

3.پرینت 3 ماهه از حساب بانکی (در صورت نیاز) ارسال شود.

4.کپی آخرین فیش حقوقی چک های کارمندی ارائه شده (فیش حقوقی مربوط به صاحب چک ارائه شده باشد)

5.کپی حکم کارگزینی برای کارمندان

6.پروانه کسب معتبر از اتحادیه های صنفی ویژه ساکنین تهران در صورت نیاز بر اساس شرایط فوق